ćwiczeniazrachunkuprawdopodobieństwa matematyka,IIIrok


    k=0 n= 2 ; d) P n k=0 ( 1) k n = 0. ... Ile jest możliwych wszystkich wyników, tak aby 5 osób urodziło się każda innego dnia? 9.W urnie jest 7 ponumerowanych kul. Losujemy 7 kul po jednej bez zwracania. ... 23.Ile jest wszystkich liczb siedmiocyfrowych, w zapisie których nie występuje zero i na dokładnie dwóch


    Dokument PDF: