Jan Kochanowski - ˚Treny ˛ - ˚Tren XIII ˛ - interpretacja


    Jan Kochanowski - ˚Treny ˛ - ˚Tren XIII ˛ - interpretacja i analiza trenu W ˚Trenie XIII ˛ podmiot liryczny opBakujcy swoj maleDk córeczkˇ,


    Dokument PDF: