Regulamin ogólny korzystania z Portalu internetowego


    c) korzystanie z funkcjonalności Portalu i Serwisów oraz z aplikacji mobilnych, d) dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet za pośrednictwem Serwisu, działającego w oparciu o odrębny regulamin, e) korzystanie z baz danych udostępnianych przez Usługodawcę, f) założenie Profilu Użytkownika,


    Dokument PDF: