Porównanie programowania obiektowego i strukturalnego


    Programowanie obiektowe Paradygmat programowania zakładający reprezentację problemów w postaci obiektów, przypisanie im działań (metod), które mogą wykonywać oraz umieszczenie pól, które opisują dany obiekt. Jest to podejście bardziej naturalne dla ludzi, bardziej zgodne z rzeczywistością.


    Dokument PDF: