Mitologia grecka - orpeg pl


    Mitologia w kulturze • Mitologia grecka stała się podstawą kultury europejskiej, a tematy i postacie mityczne inspirowały artystów i filozofów. Od stuleci funkcjonują w językach narodowych pochodzące z mitologii związki frazeologiczne, czyli związki wyrazów o określonym, powszechnie zrozumiałym znaczeniu przenośnym.


    Dokument PDF: