Przemysław Kaniecki uniwersytet warszawski Cenzura a


    Srebrne orły, PAX AAN, GUKPPiW, sygn. 1024, k. 89. Data napisania recenzji: 08.08.1956; rkps. Srebrne orły T. Parnickiego stanowią powieść historyczną z prze‑ łomu X i XI w[.], okresu kształtowania się państwowości polskiej. Ukazuje ona szereg wydarzeń związanych z wzrastającym wśród


    Dokument PDF: