Filozofia nauki - #4 Falsyfikacjonizm


    I zdania analityczne I zdania matematyczne I zdania syntetyczne I zdania nauk przyrodniczych I zdania pseudonauk I Druga linia demarkacyjna I zdania sensowne (posiadajace˛ sens poznawczy = posiadajace˛ tres´c´ empiryczna)˛ I zdania pozbawione sensu poznawczego 25/73


    Dokument PDF: