HISTORIA ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH


    i odkrywcy wyruszający na wyprawy mieli dostarczać nowej wiedzy. Poszukiwali nieznanych gatunków zwierząt i roślin, prowadzili obserwacje nieba, rysowali coraz dokładniejsze mapy, poznawali góry, prądy morskie, jeziora i rzeki na całym świecie.


    Dokument PDF: