TAURUS 05 EC - gov pl


    Etykieta środka ochrony roślin Taurus 05 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW 2 OPIS DZIAŁANIA Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do ... Słonecznik zwyczajny Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.


    Dokument PDF: