Matematyka - moracz edu pl


    27. 0,658dm – ile to kilometrów? Odpowiedź podaj w notacji wykładniczej. 28. Oblicz: a) 3(√8)2 b)5√5⋅2√5 c) 3 7 √142 29. Która z podanych liczb jest największą liczbą naturalną mniejszą


    Dokument PDF: