JĘZYK - HTML 1 Znaczniki


    JĘZYK - HTML Hipertekst - możliwośd przechodzenia między różnymi fragmentami tego samego lub różnych dokumentów, które zostały ze sobą powiązane. Jest systemem odnośników (tzw. Skrótów), działających na zasadzie „kliknij tu, a przejdziesz tam”.


    Dokument PDF: