EUROPA Nasza historia EUROPA Nasza historia 6


    2.5 Europa w XVII wieku. Wiek absolutyzmu? 108 2.6 Barok – kultura w czasach sporów religijnych 116 Warsztat historyka. Analiza obrazów 121 2.7 Ludzie i drogi ich życia w społeczeństwie XVI i XVII w. 122 2.8 Test kompetencji 126 Rozdział III. Wiek XVIII – czas gwałtownych przemian 128 3.1 Zmiana i stagnacja w społeczeństwie 130


    Dokument PDF: