cyrkbezzwierzat files wordpress com


    Mirek w nocy spaé nie moŽe, ksieŽyc dawno juŽ na dworze, a on czeka tak do rana, bo to frajda niestychana ujrzeé wszystkie te zwierzeta, weŽe, konie i kožleta. Opowiedzia* wszystkim w szkole jak zakoficzyé te niewole, co poradzié na tresury i jak rozbié kraty, mury.


    Dokument PDF: