Biznes Plan – wprowadzenie do części opisowej


    Biznesplan ma zawierać tylko najpotrzebniejsze informacje – mniej ... 4.Plan marketingowy 5.Plan techniczny 6.Plan organizacyjny 7.Plan finansowy 8.Podsumowanie Załączniki


    Dokument PDF: