Warunki Oferty Promocyjnej „Frii Biznes bez telefonu


    przyłączeniem do T-Mobile (Aktywacją), zawrze z Operatorem Umowę na czas oznaczony 12 pełnych Cykl Rozliczeniowych („Umowa”). 1.23. Warunków promocji „ Frii Biznes bez telefonu” nie można łączyć z warunkami ofert specjalnych, Umów z Klientem Kluczowym, innych ofert, warunkami Karty


    Dokument PDF: