Historia fotografii - pz2 edu pl


    Historia fotografii. Fotografia Z biór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie t rwałego, pojedynczego obrazu za pomocą świateł. P otoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego, c hoć nie jest to konieczne np. przy rayografii. Camera obscura


    Dokument PDF: