JĘZYK POLSKI - testy-maturalne pl


    – za poprawne wskazanie cechy lub uznajemy: skupia w sobie wiele urządzeń ... Analizując fragment noweli Kamizelka, zwróć uwagę na postawę narratora wobec przedmiotów i ludzi oraz jego rolę w budowaniu refleksji o świecie. ROZWINIĘCIE TEMATU (można uzyskać maksymalnie 25 punktów) Punktacja 1.


    Dokument PDF: