Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego - oddk pl


    Zarządzanie ryzykiem zawodowym. Ocena ryzyka zawodowego [X 1007] Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie naj-lepszej, w określonych warunkach, ochrony zdrowia i życia pracowników w pra-cy. Można to osiągnąć przede wszystkim przez wyeliminowanie zagrożeń


    Dokument PDF: