NAUKA S CIENCE - Home ICM


    cesarzem Meksyku (jako Maksymilian I), gdzie zgin Èï z brÈk rewolucjonistów. Nieszcz Úsnemu imperatorowi Meksyku usi ïowa ïa pomóc jego ma ï onka Charlotte, córka Leopolda II Sachsen-Coburg und Gotha. W bsprawie tej interweniowa ï, ... cesarstwo traci ïo systematycznie si ïÚ i bspójno Ê.


    Dokument PDF: