msl org pl


    sposób zbyt jednoznaczny. Magdalena Abakanowicz, jak sadze, nie kieruje sie po prostu sugestia prawa wielkiej liczby przechodzacych do niebytu organizmów, ani natarczywoSciQ powtarzanego ludzkoSci „memen- to mori". Miedzy wyraŽajaca napiecie strukturq, w której organiczny wzrost interweniuje artystka — od


    Dokument PDF: