INŻYNIERIA ROZDRABNIANIA BIOMASY - researchgate net


    7 OD AutORów Jedną z barier rozwoju energetyki odnawialnej, zarówno w Polsce, jak i na świecie, jest stosunkowo niska świadomość społeczna i wiedza na temat podstaw zasad działania tego typu


    Dokument PDF: