Logika odimiennej metody nauki czytania


    Uważamy, że metoda analityczno- syntetyczna jest odpowiedzialna za stresy i porażki, za dysleksję i ortografię wielu dzieci szkolnych, ponieważ podstawą nauki czyni głoski, które są bytami abstrakcyjnymi, niemożliwymi do wybrzmienia( wypreparowania) w postaci czystej.


    Dokument PDF: