NAUKA PROGRAMOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ: SCRATCH


    strukcje logiczne oraz tworzyć z uczniami proste gry. W niniejszym artykule przedstawiamy praktyczne doświadczenia z nauki progra- ... w której jeden duszek dotyka innego. ... a po powrocie do domu


    Dokument PDF: