JĘZYK - zsb bydgoszcz pl


    Styl makaroniczny w piśmiennictwie staropolskim. Dokonaj analizy wybranych przykładów. 19. Gwara podhalańska w literaturze polskiej. Omów jej funkcjonowanie na przykładach wybranych tekstów. 2 20. Rola tłumacza w percepcji dzieła literackiego. Na wybranych przykładach dokonaj


    Dokument PDF: