Temat: Plemiona polskie i ich siedziby - orpeg pl


    Temat: Plemiona polskie i ich siedziby. Opis skrócony: Uczeń dowie się, jakie są jedne z pierwszych źródeł historycznych dotyczących plemion zamieszkujących tereny późniejszego państwa polskiego, pozna najważniejsze plemiona polskie, odniesie tereny plemion polskich do mapy współczesnej Polski.


    Dokument PDF: