Matematyka - WSiP pl


    Trening przed egzaminem Matematyka 6 Zestaw 1 Zadanie 6. Oce prawdziwo kadeg o zdania. Zaznacz P, jeli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeli jest fa szywe. I. U amek 360 251 ma rozwinicie dziesitne nieskoczone okresowe. P / F II. U amek 625 2 ma rozwinicie dziesitne skoczo ne. P / F III. Kady u amek dziesitny mona zamieni na u amek zwyk y. P / F IV.


    Dokument PDF: