S t r o n a | Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa


    Jaki procent badanych rodzin ma wszystkie dzieci tej samej płci? ... Jaki procent ceny brutto stanowi podatek VAT? A. 23% B. 24% C. ok. 19% D. 77% Zadanie 35. Liczba stanowi procent liczby 18. Wtedy wynosi: A. 75% B. 25% C. 133% D. 33% . S t r o n a | 8 Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy OBLICZANIE LICZBY, GDY DANY ...


    Dokument PDF: