POSTAWY SPOŁECZNE JAKO ELEMENT KAPITAŁU SPOŁECZNEGO A


    Słowa kluczowe: postawa społeczna, skazać, kapitał społeczny, pro-ces readaptacji społeczne Księga1.indb 87 2012-10-11 12:28:56. 88 ANNA FIDELUS [2] Summary A subject from the range of process of the convict’s social readap-tation which is brought up in this article shows the importance of the


    Dokument PDF: