MATERIAŁY DO BLOKU INŻYNIERIA GENETYCZNA


    coli, przy zastosowaniu odpowiedniego wektora.Klonowanie DNA jest podstawową techniką biologii molekularnej. Stosuje się ją w celu odszukania i wyizolowania wybranego genu z genomu jakiegoś organizmu, namnożenia badanego fragmentu DNA, a także


    Dokument PDF: