JĘZYK POLSKI - gptyczyn edomena pl


    przyimek jest to wyraz nieodmienny i niesamodzielny, który wskazuje na związki zachodzące między wyrazami samodzielnymi. Często określa miejsce, gdzie coś się znajduje (w, na, pod, za, obok). Przyimek rządzi przypadkami, tzn. wpływa na końcówkę wyrazu, do którego się odnosi np. na stole (miejscownik).


    Dokument PDF: