Geometria odwzorowan´ inz˙ynierskich dachy 04


    Rozwia¸zanie dachu przy danej jego podstawie polega na wyz- 8 E. Ko´zniewski: Geometria odwzorowan´ inz˙ynierskich, dachy 04 naczeniu po laci tworza¸cych ten dach oraz ka¸t´ow mie¸dzy nimi.


    Dokument PDF: