igorrotbergdotcom files wordpress com


    TATA PO ROZWODZIE KACZANOWSKA Rozwód oznacza koniec matžeóstwa, ale nie rodziny, a juž na pewno nie roli ojca w žyciu dziecka. Teraz bedzie inaczej, co nie znaczy, že gorzejl Bo jak mówi psycholog i terapeuta Igor Rotberg, dla wielu mežczyzn rozstanie z žonq to szansa na nowe otwarcie w kontaktach z córkq czy synem.


    Dokument PDF: