Logistyka - nauka - ResearchGate


    Logistyka - nauka Logistyka 6/2012 756 Drog ą morsk ą do Polski w 2011 roku dostarczano rop ę z Norwegii (5% ogółu dostaw), Wielkiej Brytanii (2%) i śladowo z Iranu. 7 Przeładunek surowca ...


    Dokument PDF: