NAUKA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA - s3 amazonaws com


    Struktura liniowa. Struktura liniowa – na pierwszy plan wysuwa się tu więź służbowa. Struktura ta opiera się na klasycznych zasadach jednolitości kierownictwa i jedności rozkazodawstwa. Każdy członek organizacji jest bezpośrednio podporządkowany tylko jednemu przełożonemu, który skupia w


    Dokument PDF: