R E C E - bazhum muzhp pl


    Thomas S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych. Przekład z angielskiego Heleny Ostromęckiej. Tłumaczenie przejrzał, redagował i posłowiem zaopatrzył Stefan Amsterdamski. Państwowe Wydawnictwo (Naukowe, Warszawa 1968, ss. 206. Książkę T. S. Kuhna o Strukturze rewolucji naukowych omawiałem już obszer­


    Dokument PDF: