Historia dyscyplin naukowych/ Historia chemii


    wprowadzenia, krótka historia chemii organicznej. Od syntezy mocznika do mechanizmów reakcji, stereochemia, krótka historia chemii fizycznej, nowe podejście do struktury materii. Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji 1. Ma wiedzę z matematyki, fizyki i chemii pozwalającą na wyjaśnianie podstawowych pojęć


    Dokument PDF: