Appendix: Some Versions of Poems by Lesmian - Springer


    184 Wards after Speech Topielec W zwiewnych nurtach kostrzewy, na leSnej polanie, Gdzie si~ las upodabnia,qce niespodziewanie, Le~ zwtoki w~drowca, z~ne sobie zwtoki. Przew~drowat swiat caIy z obtokow w obtoki, Ai: nagle w niecierpliwej zapragn~ Zatobie Zwiedzic duchem na przclaj zielen sam~ w sobie. W owczas demon zieleni wszechlesnym powiewem


    Dokument PDF: