Marginalizacja i wykluczenie społeczne - rownosc info


    Patologię określa się już w innym słowniku jako synonim „dewiacji, problemów społecznych czy też ‘choroby społecznej’”, a „patologię społeczną” jako „wczesną postać teorii dewiacji” i ... Marginalizacja oznaczałaby tworzenie się grup marginalnych, albo procesy spychające ludzi na margines. Demarginalizacja w tym ...


    Dokument PDF: