INTERAKCJE SPOŁECZNE W PROCESIE SOCJALIZACJI SOCIAL


    płeć, wzrost, budowę ciała, jego właściwości fizjologiczne, itp. Obec-nie te czynniki biogenne coraz częściej brane są pod uwagę z punktu widzenia ich wpływu na życie społeczne oraz przy analizie ról społecz- ... proces socjalizacji w pedagogice (jak i w socjologii) jest zatem często określany jako uspołecznienie jednostki13.


    Dokument PDF: