JĘZYK POLSKI - szkolalidzbark pl


    Temat: Czy Wesele Stanisława Wyspiańskiego to dramat symboliczny? Przyjmij tezę i udowodnij ją w formie rozprawki odpowiednimi argumentami z dramatu. Temat: Jaki obraz krainy dzieciństwa (podobny czy różny) wyłania się z Pana Tadeusza i Ludzi bezdomnych? Przyjmij tezę i napisz pracę w formie rozprawki, nie więcej niż 300 słów.


    Dokument PDF: