iotechnologia ogólna dla kierunku biologia, inżynieria


    przerobu w gorzelni mąkę, kasze i otręby silnie zaatakowane przez szkodniki lub stęchłe i spleśniałe. Te pasze, natomiast nie mają większego wpływu na wydajność przy przeróbce na spirytus. ... który nie tylko nie fermentuje, ale również hamuje fermentację.


    Dokument PDF: