Cyfrowe systemy obrazowania inżynieria bimedyczna


    fosforu płyty obrazującej (IP). ... w stan wzbudzony. W wy-niku powrotu atomów do stanu podstawowego po-wstaje zjawisko emisji fo-tonów z zakresu światła widzialnego, która jest re-


    Dokument PDF: