Tabele uszczerbku na zdrowiu - cspp put poznan pl


    Przy wielomiejscowych uszkodzeniach kończyny, ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równy jest sumie procentów usta-lonych za poszczególne uszkodzenia według tabeli, z ograniczeniem do procentu uszczerbku na zdrowiu przewidzianego za


    Dokument PDF: