Jeden krok od śmierci - palkiewicz com


    60 stopni ponizej zera dopóty, clo- póki nie došwiadcç,r sie tego oso. bi4cie. taksamnnie sposóbzrozu. inject, jak cziowiek mote wpašë do w gdy p o tych syberyjskich ježdŽa cieŽarowe samochody. N aledž sie nam w drodze do eguna zilnna. Czas naglil, nasze le i Ocie Od szybko- Sci dzialania, od ducha go i wzajemnego zaufania. Liczyla


    Dokument PDF: