Classic 2 - akademiadisc pl


    28 egocentryczny 28 entuzjasta 28 pasywny 28 perfekcjonista 27 bezpo redni 27 towarzyski 27 cierpliwy 27 dokładny 26 odwa ny 26 maj cy sił przebicia 26 lojalny ... 11 usuwaj cy si w cie 11 refleksyjny 11 gorliwy 11 wytrwały 10 realistyc zny 10 rzeczowy 10 krytyczny 10 niezale ny 9 rozwa aj cy za i przeciw 9 logiczny 9 niezadowolony 9 ...


    Dokument PDF: