Biznes Plan Restauracja „Jedz zdrowo Spis treści


    Biznes Plan Restauracja „Jedz zdrowo” Spis treści I. Streszczenie projektu II. Prezentacja przedsięwzięcia 1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie 2. Przedstawienie przedsiębiorcy 3. Główne założenia działalności 4. Oferta III. Charakterystyka Rynku 1. Prezentacja konkurencji 2. Klienci 3. Strategia cenowa 4. Możliwości zbytu 5.


    Dokument PDF: