Historia - kj edu pl


    K. Sikorskiej-Dzięgielewskiej, B. Walachowicza, Porównawcza historia ustro-jów państwowych S. Grodziskiego, Historia powszechna ustroju i prawa T. Maciejewskiego, Powszechna historia ustrojów państwowych J. Basz-kiewicza). Autor niniejszego opracowania wspólnie ze Stanisławem Sal-monowiczem opublikował Historię ustrojów państw.


    Dokument PDF: