Przemysław Gerschmann [email protected] pl REKLAMA I


    Albert rokicki żyjemy zatem w najlepszym z możliwych światów? Wydaje się, że nic nie jest w stanie po-wstrzymać tryumfalnego marszu byków na nowe rekordy historyczne, być może nawet jeszcze w tym roku, ale ja w takich momen-tach staję się czujny i lubię przyjrzeć się za-grożeniom, jakie czyhają za rogiem.


    Dokument PDF: