HISTORIA CHOROBY - klinikaambroziak pl


    ! choroby mięśni lub wiotkość mięśni ? TAK NIE ! Czy choroby mięsni lub wiotkość mięśni występowały lub występują u krewnych ? TAK NIE ! Choroby serca, np. zawał serca, choroba wieńcowa, wada serca, zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, inne ? TAK NIE ! Czy choruje Pan(i) na nadciśnienie tętnicze ? TAK NIE


    Dokument PDF: