PODSTAWY PROGRAMOWANIA W JĘZYKU MATLAB


    Środowisko i programowanie w języku MATLAB • MATLAB - pakiet obliczeniowy firmy MathWorks jest przeznaczony do wykonywania różnorodnych obliczeń numerycznych. • Serce pakietu stanowi interpreter języka umożliwiający implementację algorytmów numerycznych oraz biblioteki podstawowych działań na macierzach (odwracanie, dodawanie/odejmowanie, wartości własne itp.).


    Dokument PDF: